WJ9D00 大屏卡密系列电子防盗锁

型号 神盾系列
应用 电子卡片密码锁
开启方式 高频卡/密码/机械钥匙
认证 GA374-2001 电子防盗锁
质保 1年
表面处理 琥珀金

特性:       

 • 模块化设计(电子部分集成至黑匣子)       
 • 免售后(出现问题直接更换黑匣子)       
 • 真防盗(撬开前面板不能打开锁体,电子主控部分在室内,不会破坏)       
 • 全语音提示,方便快捷       
 • 纯机械快开锁体,通配性强       
 • 安全把手,关门斜舌即可自动锁定。把手上抬即可上锁加强锁点。       
 • 通用高频卡设计,可与小区门禁/停车场通用       
 • 乱码设计,滚动密码输入让开启更安全       
 • B级防盗锁芯(通配欧式锁芯)       
 • 入侵/破损报警       
 • 机械式内部强制锁定(户内反锁功能)       
 • 控制系统一键强制复位功能